Το Διοικητικό Συμβούλιο

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Εταιρίας Ψυχοθεραπείας Gestalt απαρτίζεται από τους:

– Κωνσταντίνο Κώστα, Πρόεδρος

– Εξαρμενία Παππά, Αντιπρόεδρος

– Ανέττα Αλεξανδρίδη, Ταμίας

– Καλαϊτζή Ελπίδα, Γραμματέας και Εκπρόσωπος της Εταιρίας στην E.A.G.T.

-Ελένη Μούσλεχ,  Μέλος

 Posted by at 17:01