Εγγραφή – Κριτήρια

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αιτήσεις για εγγραφή νέου μέλους γίνονται δεκτές :

Σεπτέμβριο- Οκτώβριο (η επεξεργασία τους λαμβάνει χώρα αρχές Νοέμβρη)

Ιανουάριο-Φεβρουάριο ( η επεξεργασία τους λαμβάνει χώρα αρχές Μαρτίου)

Απρίλιο-Μάιο (η επεξεργασία τους λαμβάνει χώρα αρχές Ιουνίου).

Παρακαλούμε το  χρηματικό ποσό που απαιτείται για την   εγγραφή να μην καταβάλεται πριν την γραπτή επιβεβαίωση της επιτροπής πιστοποίησης  προς αποφυγή παρεξηγήσεων.

Με εκτίμηση

Η επιτροπή πιστοποίησης

 


 

JOINT MEMBERSHIP ΕΕΨΓ & EAGT

Ο σύλλογος μας μετά από προσπάθεια ετών έχει και οικονομική συνεργασία με την EAGT (European Association for Gestalt Therapy- Ευρωπαϊκή Ένωση για τη θεραπεία Γκεστάλτ). Όποιο μέλος μας  επιθυμεί να συμμετάσχει  μπορεί να υποβάλλει  αίτηση για κοινή συνδρομή (joint membership) στην HAGT και την EAGT.

Αυτό σημαίνει ότι πληρώνει μια ετήσια συνδρομή και για τους δύο συλλόγους με μια μεγάλη έκπτωση. Όποιοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σε αυτή τη ρύθμιση χρειάζεται:

Για τα ΤΑΚΤΙΚΑ μέλη:
α) Αν είστε τακτικά μέλη και έχετε ήδη ενταχθεί στη ρύθμιση του Joint Membership  μπορείτε να πληρώσετε τη συνδρομή σας (100 ευρώ) για το 2018 στο λογαριασμό του συλλόγου.
β) Αν είστε τακτικά μέλη που θέλετε να ενταχθείτε στη ρύθμιση από  την ερχόμενη χρονιά, το 2018,  μπορείτε να μας το δηλώσετε με ένα email μαζί με τα παρακάτω στοιχεία σας: Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, ταχυδρομικός κώδικας, email επικοινωνίας, τηλέφωνα, ΑΦΜ και Δ.Ο.Υ. που ανήκετε.

Για τα ΔΟΚΙΜΑ μέλη:
Αν είστε δόκιμα μέλη που θέλετε να εγγραφείτε και στην EAGT και να ενταχθείτε στη ρύθμιση του joint membership  καταθέτετε το ποσό των 50 ευρώ (ετήσια συνδρομή).

Παρακαλούμε για όποια απορία, πληροφορία σχετικά με τα αντίστοιχα ποσά επικοινωνείτε με το e-mail του συλλόγου μας: gestalt@hagt.gr 

Μπορείτε να κατεβάσετε το έντυπο για αίτηση συμμετοχής στο joint membership:
Αίτηση συμμετοχής στο joint membership

Ποιοί αναγνωρίζονται ως Ψυχοθεραπευτές Gestalt:

Οι απόφοιτοι των πιστοποιημένων από την E.A.G.T. (Ευρωπαϊκή Ένωση Ψυχοθεραπείας Gestalt) κέντρων εκπαίδευσης στην ψυχοθεραπεία Gestalt.
Σε διαφορετική περίπτωση κάποιος  θα πρέπει να πληρεί τα ελάχιστα κριτήρια που χρειάζονται, βάσει της E.A.G.T. (Ευρωπαϊκή Ένωση Ψυχοθεραπείας Gestalt), για να αναγνωριστεί ως ψυχοθεραπευτής/τρια Gestalt, που είναι να έχει ολοκληρώσει/αποκτήσει τα εξής:
-Το λιγότερο 600 ώρες εκπαίδευσης στη θεωρία και τη μεθοδολογία της Ψυχοθεραπείας Gestalt.
-Γνώση της Θεωρίας της εξελικτικής ψυχολογίας, της ψυχοπαθολογίας και του διαγνωστικού εργαλείου DSM IV.
-150 ώρες εποπτείας στην ψυχοθεραπεία Gestalt.
-400 ώρες κλινικής πρακτικής στην ψυχοθεραπεία Gestalt σε περίοδο 2 χρόνων.
-250 ώρες προσωπικής θεραπείας (ατομικής και ομαδικής) σε ψυχοθεραπευτή/τρια Gestalt.
-50 ώρες από σεμινάρια κάποιας άλλης ψυχοθεραπευτικής προσέγγισης.

Πιστοποιημένα από την E.A.G.T.  κέντρα εκπαίδευσης στην ψυχοθεραπεία Gestalt στην Ελλάδα:
– Gestalt Foundation

Διαδικασία Εγγραφής Μελών:

Η Ελληνική Εταιρία Ψυχοθεραπείας Gestalt (Γκεστάλτ) απαρτίζεται από τακτικά, δόκιμα, επίτιμα και αρωγά μέλη.

Τακτικά μέλη του σωματείου μπορεί να είναι: 
α) Φυσικά πρόσωπα ψυχοθεραπευτές Γκεστάλτ.
Ως ψυχοθεραπευτές Γκεστάλτ ορίζονται
– οι πτυχιούχοι επιστημών ψυχικής υγείας Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Ελλάδας και του εξωτερικού που πληρούν τα αντίστοιχα κριτήρια που ορίζονται από τον Κανονισμό Πιστοποίησης του Συλλόγου
– απόφοιτοι τριτοβάθμιων σχολών κοινωνικών και ανθρωπιστικών σπουδών από ιδιωτικά ή δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα που πληρούν τα αντίστοιχα κριτήρια που ορίζονται από τον Κανονισμό Πιστοποίησης του Συλλόγου
– απόφοιτοι τριτοβάθμιων σχολών άλλων επιστημών από ιδιωτικά ή δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα που πληρούν τα αντίστοιχα κριτήρια που ορίζονται από τον Κανονισμό Πιστοποίησης του Συλλόγου
– επαγγελματίες που αναγνωρίζονται μέσω της διαδικασίας προπατόρων, όπως αυτή ορίζεται από τον Κανονισμό Πιστοποίησης του Συλλόγου.
β) Νομικά πρόσωπα, ενώσεις προσώπων, οργανισμοί, ιδρύματα που πληρούν προϋποθέσεις μόρφωσης, εκπαίδευσης και ηθικής δεοντολογίας που θέτει η «Ευρωπαϊκή Ένωση για τη Θεραπεία Γκεστάλτ» (European Association for Gestalt Therapy, E.A.G.T.). Τα νομικά πρόσωπα μέλη του σωματείου, εκπροσωπούνται και συμμετέχουν στη διοίκηση του σωματείου δια του προέδρου του Διοικητικού τους Συμβουλίου ή του εκπροσώπου που έχει ορίσει το Διοικητικό τους Συμβούλιο, ο οποίος και ασκεί τα δικαιώματά τους ως μελών.

Μπορείτε να κατεβάστε το έντυπο με την διαδικασία εγγραφής και την αίτηση εγγραφής ως τακτικό μέλος:

Δικαιολογητικά και διαδικασία εγγραφής τακτικού μέλους

Αίτηση εγγραφής

Αίτηση συμμετοχής στο joint membership

Συγκατάθεση

Δόκιμα μέλη του σωματείου μπορεί να είναι:
Φυσικά πρόσωπα, πτυχιούχοι επιστημών ψυχικής υγείας και πτυχιούχοι κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών ή πτυχιούχοι άλλων επιστημών Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Ελλάδας και του Εξωτερικού, (σύμφωνα με τα προαναφερθέντα κριτήρια για τα τακτικά μέλη)  που βρίσκονται σε διαδικασία εκπαίδευσης σε Εκπαιδευτικό Κέντρο Ψυχοθεραπείας Gestalt πιστοποιημένο και αναγνωρισμένο από την European Association for Gestalt Therapy (E.A.G.T.) και έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον το δεύτερο έτος της εκπαίδευσής τους.

Μπορείτε να κατεβάστε το έντυπο με την διαδικασία εγγραφής και την αίτηση εγγραφής ως δόκιμο μέλος:

Δικαιολογητικά και διαδικασία εγγραφής δόκιμου μέλους

Αίτηση εγγραφής

Αίτηση συμμετοχής στο joint membership

 

Τραπεζικός Λογαριασμός:

EUROBANK

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΙΑ  ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ  GESTALT

Αριθμός Λογαριασμού: 00260030980201170352

IBAN: GR8102600300000980201170352

 Posted by at 16:44